W Polsce dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych udziela Narodowy Fundusz Zdrowia- NFZ oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- PFRON. Coraz częściej spotykam się z tym, iż niektóre zakłady pracy mają specjalny fundusz pracowniczy z którego to po wystąpieniu z odpowiednim wnioskiem pracownik może się starać o zwrot całości lub części kosztów na zakup sprzętu rehabilitacyjnego jakim min. jest aparat. Więc jeżeli jesteś osobą pracującą i zamierzasz nabyć taki sprzęt najpierw upewnij się czy w twoim zakładzie pracy nie ma takowego funduszu.

 

Osoby ubezpieczone mogą skorzystać z dofinansowania na zakup aparatów słuchowych z NFZ. Aby je otrzymać trzeba mieć wniosek od lekarza specjalisty. Na jego podstawie jest udzielana zniżka. Tabelka powyżej pokazuje jakie są kwoty refundacji, różni się ona w zależności od wieku i uprawnień Pacjenta.

Osoby posiadających tzw. grupę inwalidzką czyli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS mogą skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON. Środki te wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR). Kwota refundacji jest ustalana odrębnie dla danego ośrodka na konkretny rok kalendarzowy, aby ją otrzymać trzeba wystąpić z wnioskiem do placówki mieszczącej się w obrębie zamieszkania wnioskującego. Coraz częściej spotykam się z informacjami, iż zakłady pracy, a w szcególności te gdzie pracownikom towarzyszy hałas posiadają specjalne fundusze z przeznaczeniem na dofinanowanie pracownikowi lub emerytowi zakup aparatów słuchowych. Ta kwestia jest indywidualna – warto się dowiedzieć u źródła.